Přečtěte si článek:

Bioplyn a biometan mohou nahradit 20 % zemního plynu

https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/bioplyn-a-biometan-mohou-nahradit-20-zemniho-plynu.A220624_144900_zpr_sdeleni_zuje

 

 DSC 0727 weitere

 

Zvýšení hodnoty odpadů a vývoj nové technologie fermentace - číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025084

ST provoz22010316330

 

agriKomp Bohemia s.r.o. společně s výzkumným ústavem Zemědělský výzkumTroubsko, s.r.o. realizuje projekt podpořený z 8. výzvy programu Aplikace OPPIK.Hlavním cílem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025084 je získávání novýchznalostí v oblasti produkce bioplynu, zvýšení hodnoty a nové efektivnější využitíodpadů vývoje nové technologie fermentace, která umožní zpracování obtížnýchsubstrátů. Cílem projektu je dále vývoj nového zařízení pro odsíření bioplynu cílenépro malo-kapacitní bioplynové stanice. Účelem projektu je posunout produkci žadatele na vyšší technologickou úroveň arozšířit portfolio produktů cílené na nové i stávající zákazníky společnosti a podpořitpronikání na zahraniční trhy.
- datum podání žádosti o podporu = zahájení projektu 1. února 2021
- datum plánovaného ukončení realizace projektu 30. května 2023

 

Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce - číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025115

ST provoz22011410590