biolene gasspeicher

Biolene®

– flexibilní zásobník plynu

Membránový bioplynový jímač Biolene Vám umožní vysoké vytížení kogenerační jednotky. Membrána je vyrobena z vysoce kvalitního EPDM kaučuku. Materiál je stabilní vůči ultrafialovému záření a ozónu, je velmi elastický a má dlouhou živostnost. V závislosti na kolísající produkci bioplynu nebo při údržbě kogeneračních jednotek se plynule mění objem plynu v zásobníku.

U malých a nepružných plynojemů to má za následek nejen špatné vytížení kogeneračních jednotek, ale i to, že bioplyn musí být vypouštěn, nebo neužitečně spalován. Stav naplnění našeho zásobníku Biolene je však vždy zřejmý ihned. Prostředí membránového zásobníku skýtá navíc v kombinaci s dřevěným trámových stropem účinné odsíření bioplynu sirnými bakteriemi usazenými na velké ploše stropu.