Regelkomponenten

havarijní fléra

- poradí si s přebytečným bioplynem!

Havarijní fléra slouží ke spalování přebytečného bioplynu převážně v případech odstavení kogeneračních jednotek. Dne 1.6.2013 bylo schváleno technické doporučení TDG 983 02 plynové hospodářství bioplynových stanic, kde je v článku 4.5.2.1. uvedeno:

"Bioplynová stanice musí být vybavena stacionárním hořákem nespotřebovaného plynu (flérou)." Nabízíme Vám atmosférickou fléru, která splňuje všechny požadavky zmíněného TDG.

 


icon pdf Havarijní fléra