Substrataufbereitung

vytápění fermentoru

– účinná podpora fermentačních procesů

Vysoké podíly vláknitých složek trávy a hnoje jsou pro bakterie opravdu "oříškem". Proto se kromě bioplynových aditiv doporučuje také při dlouhodobém využívání vláknitých substrátů výstavba vytápěcícho zařízení. Tento systém zahřeje substrát při jeho cestě z fermentoru do dofermentoru a bakteriím tak ulehčí jejich práci s rozkladem. Výsledkem je pak bez ohledu na složení substrátu až o 5% vyšší výnos z bioplynu.