DSC 0488 web

betonové jímky

- kompletní realizace od projektu po zprovoznění

 • Zhotovíme projekty pro územní a stavební řízení.
 • Zajišťujeme jednání s úřady, poskytujeme kompletní inženýrskou činnost, včetně realizační dokumentace se všemi konstrukčními detaily.
 • Vyřídíme podklady pro podání a úspěšné vyjednání dotací z různých dotačních titulů.
 • Najdeme místa pro úspory v ceně díla.
 • Zhodnotíme cizí projekty, upozorníme na slabá místa a navrhneme optimální řešení daného detailu pro provedení stavby.
 • Máme zkušenosti s jednáním na mnoha úřadech po celé ČR.
 • Zařídíme vyjednání změny v konstrukčním i materiálovém řešení = změny stavby před jejím dokončením.
 • Vypracujeme položkový rozpočet a zajistíme autorský nebo technický dozor během realizace.
 • Pomůžeme s vyjednáním úvěru v bance.

 

silážní žlaby

- prefabrikované a monolitické stavby

Dodáváme a realizujeme stavby skladů a žlabů  z prefabrikovaných stavebních dílů i formou monolitických staveb pomocí variabilního bednění.

 • silážní žlaby výšky až 6 m
 • stavby z monolitu i prefabrikátu
 • opěrné stěny dle požadavku zákazníka, jakýchkoliv rozměrů
 • monolitické skelety staveb
 • základové konstrukce, základové desky i jakékoliv atypické konstrukce
 • vodonepropustné betonové konstrukce – tzv. bílé vany
 • používáme ochranné nátěry betonových konstrukcí

 

hnojiště

 • hnojiště dle představ a požadavků zákazníka
 • stavby z monolitu i prefabrikátu
 • opěrné stěny dle požadavku zákazníka, jakýchkoliv rozměrů
 • monolitické skelety staveb
 • základové konstrukce, základové desky i jakékoliv atypické konstrukce
 • vodonepropustné betonové konstrukce – tzv. bílé vany
 • používáme ochranné nátěry betonových konstrukcí

icon pdf Betonové jímky

icon pdf Silážní žlaby a hnojiště