banner pro web zemedelske stavby

– celá řada řešení - pro Vás to nejlepší!

Dovedeme postavit různé zemědělské stavby a vybavit je příslušnými technologiemi. Do našeho portfolia se řadí také  velmi žádané kompostárny bioodpadu. Uvádíme výběr referenčních staveb:

Kompostárna bioodpadu Turnov

objem zakázky: 11 mil. Kč
doba realizace: 10/2014 - 05/2015
stručný popis:
Srdce kompostárny tvoří betonová plocha o výměře 320m2 opatřena provzdušňovacími kanálky a opěrná stěna, na které jsou instalovány ventilátory vhánějící vzduch těmito kanálky přímo do kompostu.
Zařízení kompostárny je ovládáno přes PC z kanceláře, kde je také sídlo obsluhy. Realizovan é odkladní plochy na kompost o výměře  2 370 m2 a manipulační plochy o výměře 1 026 m2 byly vyasfaltovány.
V rámci výstavby se realizovala také kanalizace gravitační i výtlačná, studna, vodovod, sběrná jímka a bylo také ozeleněno 2 870 m2 okolních ploch. Kompostárna je koncipována na zpracování 2 700 t bioodpadu ročně.

 

Porodna a teletník Čáslavice

objem zakázky: 7,2 mil. Kč
doba realizace: 03/2015 - 07/2015
stručný popis:
Objekt slouží k ustájení krav před porodem a jako teletník, dodávka provedena včetně kompletní instalace technologie (hrazení, brány, boxy, krmiště, napáječky, ventilace atd).

 

Inženýrské sítě Rozdrojovice

objem zakázky: 5,5 mil. Kč
doba realizace: 06/2015 - 08/2016
stručný popis:
V malebném prostředí brněnské přehrady realizujeme na ploše 6 ha zasíťování
49 parcel inženýrskými sítěmi. Konkrétně se jedná o realizaci plynovodu o délce 900 m včetně přípojek, vodovodu o délce 1 437 m a zhotovení veřejného osvětlení pro celé území.