referenční stanice:

cíleně a individiuálně plánované & realizované - zkrátka optimální řešení!

Dříteč
Bioplynová stanice Dříteč
Provozovatel: Agrokras Energo s.r.o.
Zprovoznění: 2013
Výkon: 2000 kW
Instalované technologie: 8x 250 kW KJ Schnell
2x fermentor
2x dofermentor
1x koncový sklad zastřešený
1x koncový sklad otevřený
Zvláštnosti: Bioplynová stanice v Dříteči patří co do výkonu
k našim největším realizacím.

 

Všebořice
Bioplynová stanice Všebořice
Provozovatel: Bioplyn Energy s.r.o.
Zprovoznění: 2013
Výkon: 500 kW
Instalované technologie: 2x 250 kW KJ Schnell
1x fermentor
1x dofermentor
1x koncový sklad
Zvláštnosti: Za účelem využití gastroodpadů jsme sami, speciálně pro tuto stanici, vyvinuli hygienizační linku, která je zpracuje tak, aby z nich mohl být bezpečně vyroben bioplyn.

 

Dětenice
Bioplynová stanice Dětenice
Provozovatel: AR TOUR TRAVEL@HOTELS,a.s.
Zprovoznění: 2012
Výkon: 1000 kW
Instalovaná technologie: 4x 250 kW KJ Schnell
2x fermentor
1x dofermentor
1x koncový sklad
Zvláštnosti: Využívá kompletně celý svůj potenciál z výroby bioplynu k vytápění nejen svých vlastních objetků (zámek, hotel, pivovar), ale zásobuje elektrickou energií prostřednictvím lokální distribuční sítě i přilehlou obec.

 

Knapovec
Bioplynová stanice Knapovec
Provozovatel: AVENA, spol. s r.o.
Zprovoznění: 2011
Výkon: 1 500kW
Instalované technologie: 6x 250kW KJ Schnell
2x fermentor
2x dofermentor
2x koncový sklad

 

Chotěvice
Bioplynová stanice Chotěvice
Provozovatel: EKOMASO s.r.o.
Zprovoznění: 2013
Výkon: 500 kW
Instalované technologie: 2x 250 kW KJ Schnell
2x fermentor
1x dofermentor
1x koncový sklad

 

Bořetice
Bioplynová stanice Bořetice
Provozovatel: RM Energy s.r.o.
Zprovoznění: 2011
Výkon: 750 kW
Instalovaná technologie 3x 250 kW KJ Schnell
1x fermentor
1x dofermentor
1x koncový sklad

Zvláštnosti: Areálem této bioplynové stanice mezi vinohrady jižní Moravy vás provede naučná stezka s informačními panely, kde se dočtete vše podstatné o výrobě bioplynu a jeho využití.