indi cz 50724 detenice BPS detenice 8 web

rozšíření s výhodami

Bioplyn Vám může uspořit energii, využijte teplo efektivněji!

Flexibilní výroba proudu a schopnost energii kumulovat a ukládat jsou obrovskou výhodou právě energií z obnovitelných zdrojů. Ta se pak dá chytře využít v okamžiku, kdy ji nejvíce potřebujete. Vaše bioplynová stanice musí fungovat tak, aby mohla pružně reagovat na poptávku a výkyvy při výrobě a odběru energie. Pomůžeme Vám zpeněžit odpadní teplo návrhem a realizací teplovodu, sušičky či jiným vhodným smysluplným zařízením.

V rámci úprav stanic, jejich rozšíření a dovybavení technologiemi nabízíme:

aufzaehlung výstavbu dalších fermentorů (jímek)
aufzaehlung zastřešení stávajících skladovacích jímek a jejich čištění
aufzaehlung rozšíření o dodatečné technologie (jako např. teplovody a sušičky) v následujících oblastech:

- míchání
- jímání plynu
- vkládání biomasy
- biologie
- využití tepla