agriKomp Dienstleistungen

bezchybný servis

- aby vše fungovalo tak, jak má!

Vše pohromadě - na nás je spolehnutí!

Obvyklá doba fungování jedné bioplynové stanice se odhaduje na 20 let. Z toho vyplývá, že nároky kladené na spolehlivého servisního partnera jsou opravdu vysoké. Z dlouhodobého hlediska jsou pak tedy rozhodující kvalitní technika, spolehlivý servis a kontinuální Update týkající se rentability Vaší bioplynové stanice. Pod pojmem Update si v agriKompu nepředstavujeme jenom technické a biologické inovace a zlepšování, nýbrž také neustálý proces dalšího zdokonalování a prohlubování Know-How našich pracovníků.

Řádně proškolení specialisté - vysoká motivace!

Mnoho našich pracovníků má zkušenosti z oblasti zemědělství a obnovitelných zdrojů.
Účastní se pravidelných školení a seminářů. Přitom klademe důraz na to, aby naši zaměstnanci znali celkový chod bioplynové stanice a její procesy nad rámec jejich vykonávaných funkcí ve firmě a tím zajistili její správné fungování.

 

Naši specialisté a technologové - vždy na Vaší straně

Elektrikáři, stavaři, topenáři, zemědělští inženýři, biologové, laboranti, mechanici a servisní technici jsou zde pro Vás!

aufzaehlung Servis kogeneračních jednotek
údržba a servisní zásahy pomocí vzdáleného přístupu nebo přímo na místě

aufzaehlung Servis technologie
biologické a technické poradenství a uvedení do provozu

aufzaehlung Servis elektro
poradenství a servis týkající se elektrotechniky a ovládání zařízení

aufzaehlung Servis laboratorní
fermentační testy za účelem zjištění zbytkového plynu a potenciálů substrátu, laboratorní analýzy pro kontrolu fermentačních a biologických procesů