desulfan

chraňte své motory

- odstraňte nežádoucí síru z bioplynu!

Pozitivní výsledky s Desulfanem

Desulfan je speciální odsiřovací látka na bázi chloridu železnatého, která svými vlastnostmi snižuje síru v bioplynu. Díky přípravku Desulfan je bioplyn bezpečný pro vaše motory a prodlouží tak životnost všech komponentů kogeneračních jednotek.

Bioplyn vzniká při anaerobní fermentaci organických materiálů. Hlavní složkou bioplynu je metan CH4 a oxid uhličitý CO2. Další významnou, ale nežádoucí složkou bioplynu je H2S, neboli sirovodík. Sirovodík má velmi negativní vliv na kogenerační jednotky. Pokud nebude odstraněna síra z bioplynu, mohou nastat tyto problémy:

  • koroze všech částí kogenerační jednotky
  • pokles alkalické rezervy oleje - nezbytná vlastnost motorových olejů proti korozivnímu opotřebení a usazování částic na součástkách kogeneračních jednotek (např.: zvýšení opotřebení kluzných ložisek klikového hřídele)
  • při spalování bioplynu s vyšším obsahem síry vznikají usazeniny ve spalovacím a výfukovém systému
  • poškození oxidačních katalyzátorů kogeneračních jednotek
  • vyšší náklady na údržbu (až 3x časteji)

 

Pro odsíření bioplynu lze využít různé technologie, a to biologické odsíření (dodávání vzduchu do plynojemu), čištění bioplynu přes aktivní uhlí nebo chemické odsíření.
Dávkování vzduchu do prostoru plynojemu má své limity. Koncentrace kyslíku nesmí překročit hodnotu 1 % obj. v bioplynu, jeho vysoký obsah inhibuje anaerobní fermentační proces, reaguje s H2S za vzniku kyseliny sírové, která způsobuje korozi a v extrémním případě může dojít k explozi.

Chlorid železnatý váže okamžitě síru za vzniku nerozpustného a dále nereaktivního sulfidu železnatého. Sulfid železnatý poté zůstává v digestátu a je tak zdrojem síry pro rostlinnou biomasu.

www.cistenibioplynu.cz


icon pdf Desulfan