Jana Fermaxx

Fermaxx

- efektivní roztok stopových prvků

Na zásobování fermentoru je třeba pohlížet stejně jako na krmení krávy, která má dlouhodobě podávat vysokou dojivost. Složení krmiva musí vždy odpovídat očekávanému výkonu, a to se v případě fermetoru bioplynové stanice týká především metanových bakterií. Tedy i prvků, které bakterie potřebují k životu, a které podmiňují jejich rozkladné a plynotvorné schopnosti. I zdánlivě dostatečný vysoký podíl přírodního hnojiva v „krmivu“ vaší bioplynové stanice může způsobit jevy vyvolávající nedostatek stopových prvků.

Na základě výsledků četných sérií pokusů vyvinula naše německá výzkumná laboratoř pod vedením bioložky Petry Zigldrum fermentační stimulační látku Fermaxx, která vyrovnává nedostatek stopových prvků a minerálů, působí stabilizačně na fermentační proces a zvyšuje výtěžek plynu. Na základě výsledků analýzy lze Fermaxx individuálně míchat dle biologických potřeb ve fermentoru.

Využití Fermaxxu se vyplatí zejména tam, kde technologie naráží na své hranice, ale biologie dokáže ještě nabídnout velký potenciál. Při konstantním plnění tak lze výkon bioplynové stanice zvýšit až o 10 procent. K dosažení optimálního výsledku poskytuje firma agriKomp servis navíc: během doby používání stimulátoru Fermaxx bude zahrnovat soubor našich služeb mikroanalýzu živin a doprovodné poradenství našeho laboratorního týmu.

Přípravek stopových prvků Fermaxx:

icon ak aufzaehlung stabilizuje fermentační proces
icon ak aufzaehlung zvyšuje efektivitu bioplynové stanice
icon ak aufzaehlung rychleji vyrovnává případné výkyvy v procesu
icon ak aufzaehlung zlepšuje konzistenci substrátu
icon ak aufzaehlung nabízí individuální návod na použití

www.ucinnafermentace.cz


icon pdf Fermaxx