agriKomp Meilensteine

historie mateřské společnosti

agriKomp GmbH v datech

 

2001 výstavba první bioplynové stanice v Německu
2002 zavedení produktů Paddelgigant a Biolenene na trh
2003 zavedení produktu Vielfraß na trh
2005 zařízení vlastní bioplynové laboratoře
2006 založení pobočky agriKomp Bohemia Česká republika
2006 výstavba 100. bioplynové stanice
2007 zavedení produktu Quetschprofi na trh
2010 založení poboček agriKomp Slovakia, agriKomp Polska a agriKomp UK
2013 výstavba první bioplynové stanice v Kanadě
2014 zavedení produktu agriSelect u příležitosti výstavy Eurotier
2015 zavedení produktu griPure (úpravna plynu)
2016 zavedení produktu agriFer
vývoj a výroba kogenerační jednotky BGA136 (KJ  150 -  250 kWel výkonu)
spoluzaložení servisní sítě - společnosti ServiceUnion GmbH
2017 Certifikace ISO 9001:2015
2018 založení ServiceUnion SAS ve Francii
3. místo ve studii DLG Imagestudie v oblasti obnovitelných zdrojů
2019 uvedení 300. bioplynové stanice do provozu