ODKAZY

Hledáte více informací z oblasti obnovitelných zdrojů, bioplynu nebo energetiky?
Zde najdete aktuální odkazy na tematické weby

- týkající se bioplynu:

 • Česká bioplynová asociace (CZBA) - http://www.czba.cz
 • BIOM CZ - odborný web o biomase, biopalivech, bioplynu, peletách, kompostování a jejich využití - http://www.biom.cz
 • TŘETÍ RUKA - odborný web o zpracování odpadů a odpadovém hospodářství. -  http://www.tretiruka.cz
 • Energetický regulační úřad (ERÚ) -  úřad pro dozor nad cenami energií a podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů - http://www.eru.cz
 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z EU a národních zdrojů -  http://www.szif.cz
 • Státní fond životního prostředí (SFŽP) - významný finanční zdroj při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí - http://www.sfzp.cz
 • CzechInvest - agentura na podporu podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu ČR- http://www.czechinvest.cz
 • Strukturální fondy - odborný web s aktuálními informacemi o dotačních programech a výzvách - http://www.strukturalni-fondy.cz
 • Norské fondy -finanční mechanismus EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), pro státy EU - http://www.eeagrants.com
 • Agrogen  - kogenerační jednotky bioplynových stanic fy Agrogen - http://www.agrogen.eu
 • Schnell - kogenerační jednotky bioplynových stanic fy Schnell - http://www.schnellmotor.de

 

- našich partnerů:

agriKomp spolupracuje na vývoji a výzkumu s významnými institucemi: