160229 label CZ website

První dojem se počítá:

pomalu krok za krokem společnost zavádí kompletní nový design celé skupiny agriKomp

Nedá se to přehlédnout: nový design skupiny agriKomp je tady. Se změnou firemního designu jsme začali už v loňském roce. Týkal se hlavně stavebních úprav, zavedení teplých barev a barevných kombinací při realizaci nových bioplynových stanic a mezitím jsme samozřejmě pracovali na propagačních brožurách a webových stránkách, které se Vám nyní ukazují v celé své kráse. Cílem je přehlednost a jednoduchost při orientaci v jednotlivých sekcích našich služeb, našeho portfolia.

Co se rozumí tzv. Corporate Designem? Znamená to pro nás vystupování společnosti jako celku pod jednotnou formou. Na první pohled prostě musí být znát, že "tohle je agriKomp"! a tím se chceme také odlišit od konkurence.

Proč vlastně zavedení nového Corporate Designu? Společnost v posledních letech silně rostla, naše produkty a služby se v průběhu času vyvíjely. To samé platí i pro trh. Tzv. "mezinárodnost" neboli mezinárodní povědomí o společnosti jako takové hraje stále velkou roli.  Proto jsme se rozhodli toto přijmout jako výzvu a ukázat vývoji společnosti i změnou designu nový směr.