P4090104 weitere

dotace opět v kurzu!

2. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu
od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.

Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun.

Více informací najdete zde.