Kamen CZ web

odpadářské bioplynové stanice

příjem žádostí o dotace do 5.1.2016

maximální výše podpory 85% způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

Výstavba bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a stravoven.Více informací najdete v prezentaci zde.