agriselect

Bądź praktyczny: agriSelect

– 75 kWel już od 200 DJP* !

Idealne rozwiązanie dla gospodarstw produkujących duże ilości obornika oraz mogących przeznaczyć niewielkie ilości gruntów pod uprawę roślin energetycznych stanowiacych materiał dla biogazowni. Zastosowane prefabrykowane i kompaktowe zespoły elementów pozwalają wybudować instalacje zaledwie w ciągu kilku tygodni. 

 

 


icon pdf agriSelect Brochure - rozwiązania dla małych biogazowni 75 kWel – 250 kWel