Biomasseheizkraft Triesdorf

Odnawialne źródła energii

- energia jakiej potrzebujemy

"Dobrej energii" jest pod dostatkiem!

Stale zmieniające się ceny i dostępność głównych surowców potrzebnych w rolnictwie tj. paliwa kopalniane, nawozy, pokazują nam, iż w niedługim czasie rzeczywistość, która nas otacza może ulec drastycznym przeobrażeniom. Tylko ukierunkowanie wszystkich dziedzin działalości gospodarczej na odnawialne źródła, może uchronić nas przed zachodzącymi zmianami klimatu, jak również kończącymi się zasobami paliw kopalnych. Decyzje, które podejmiemy dziś, będą przekładać skutki na następne pokolenia, pozwalając się cieszyć środowiskiem naturalnym takim, jakie znamy.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – historia sukcesu!

Cały zamysł obrania kierunku rozwoju OZE narodził się w Niemczech na początku lat 90. To wtedy powstała koncepcja promowania tego typu źródeł na podstawie ustawy EEG (ustawa OZE). Dzięki perspektywicznemu myśleniu, już dziś możemy cieszyć się 30% udziałem OZE w naszych gniazdkach!

 

Zysk i rozwój!

agriKomp rozwija technologię biogazowni już od połowy lat 90. Do tej pory wykonaliśmy ponad 900 instalacji o łącznej mocy 250 MWel.

Energia odnawialna - energia przyszłości!

Z punktu widzenia gospodarstwa rolnego, produkacja energii z biogazu jest najlepszym rozwiązaniem. Biogazownie są w stanie utylizować wiele produktów ubocznych rolnictwa np. obornik lub gnojowicę, które wraz ze zwiększająca się skalą produkcji zwięrzęcej stanowią coraz większy problem. Produktem finalnym jest energia elektryczna, cieplna oraz przyjazny środowisku nawóz. Jest to dowód, iż biogazownie stanowią doskonałe uzupełnienie każdego gospodarstwa rolnego. 

 


icon pdf agriKomp Image Brochure - Kompetencje

icon pdf General terms and conditions sale - Sprzedaż i dostawa

icon pdf General terms and conditions works - Umowy dotyczące wykonania prac budowlanych