komponenten

Urządzenia w biogazowni: Wypróbowane i przetestowane komponenty

oraz innowacyjne rozwiązania

Specjaliści jakich potrzeba!

Praktyka pokazuje, iż przetwarzanie obornika, trawy, kiszonek wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań technicznych. W tym celu opracowano specjalne komponenty spełniające wszystkie wymagania, zebrane na podstawie naszego doświadczenia.