sonderloesungen

KOMPLEKSOWO, PRZEMYŚLANIE i WARTOŚCIOWO

Dalczego nowy udoskonalony poferment?

Obecnie brak jest zadowalających rozwiązań, które pozwoliłyby na dalsze pod względem ekonomicznym i ekologicznym przetwarzanie pofermentu, który może być wykorzystywany jako niezwykle cenny nawóz. Konwencjonalne rozwiazania często nie są pozbawione wad takich jak nieprzyjemny zapach, powodujący zanieczyszczenie środowiska, wysokie zużycie energii przy niskiej efektywności procesu.

Proces agriKomp

Nowy proces agriKomp został opracowany w zasadniczo inny sposób. Główny nacisk położony jest na następujące kwestie:
aufzaehlung Zwiększenie zawartości suchej masy (SM) w pofermencie pochodzącym z biogazowni
aufzaehlung Wytwarzenie w pofermencie zwartego amoniaku za pomocą membrany w zakresie nanometrów by zminimalizować emisję.
Proces agriKomp polega na przetwarzaniu pofermentu pochodzącego z biogazowni do momentu, kiedy stanie się on wysokoskoncentrowanym nawozem. Osiąga się to poprzez ekstrakcję wody z pofermentu. Do tego celu wykorzystywane jest ciepło odpadowe pochodzące z chłodzenia silników. Obecnie w przypadku wielu biogazowni ciepło to nie jest w pełni wykorzystywane. Dzięki temu procesowi poferment pochodzący z biogazowni rolniczych może zostać w całości skoncentrowany. Proces jest całkowicie hermentyczny przez co nie ma możliwości emisji pyłów lub nieprzyjemnego zapachu.

 

Zalety procesu

aufzaehlung Skoncentrowany poferment ma znacznie mniejszą objętosć

  • Mniejsze koszty związane z zakupem nawozów
  • Znacznie mniej kursów z pofermentem na pola uprawne
  • Mniejsze zużycie paliwa
  • Mniejsze koszty transportu
  • Zmniejszone natężenie ruchu

Wiele osób mieszkających w pobliżu biogazowni jest przeciwnych tego typu instalacjom, głównie przez duże nateżenie ruchu zwiazane z wywozem pofermentu, dlatego jest to ważny argument na rzecz poprawy akceptacji biogazowni przez społeczeństwo.

aufzaehlung Przekształcenie lotnego amoniaku zawartego w pofermencie do stabilnego siarczanu amonowego pozwoli prawie całkowicie zapobiec emisji amoniaku

  • Użyźnienie wysokiej jakości nawozu mineralnego poprzez roztwór siarczanu amonowego 
  • Uniknięcie starty azotu: lotny amoniak przekształca się w stabilny siarczan amonowy 
  • Brak zapachów uciążliwych dla mieszkanców 
  • Oszczędność zwiazana z brakiem konieczności zakupowania dodatkowych nawozów zawierających azot

aufzaehlung Zwiększenie wydajności biogazowni poprzez wykorzystywanie ciepła odpadowego pochodzącego z chłodzenia silników.