DSC 0259 Kopia

Suszarnie na poferment

Nie tylko energia elektryczna!

Wykorzystanie ciepła

Biogazownia oprócz energii elektrycznej wytwarza również duże ilości ciepła. W sytuacji, gdy gospodarstwo zajmuje się hodowlą np. drobiu istnieje możliowść zagospodarowania jego nadwyżek do ogrzewania budynków inwentarskich.

W sytuacji jednak, gdy nie ma innej możliwości zagospodarowania nadwyżki cieplnej proponujemy rowiązanie jakim jest suszarnia na poferment.

Dzięki wykorzystaniu ciepłej wody użytkowej następuje redukcja wody zawartej w przeseparowanym pofermencie z 80% do 15-20%. Dzięki takiej konsystencji, wysuszony poferment może zostać wykorzystany do produkcji organicznego nawozu lub paliwa w formie brykietu/peletu.

Nie tylko poferment

Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji oferowane przez nas suszarnie mogą wykorzystywać również inny materiał, np. ziarna zbóż, warzywa itp.